Branża deweloperska ma się dobrze - mieszkania należą do dóbr odporniejszych na wirusy-świrusy wymyślone przez Naprawców Świata.
Jak i wszystkie inne dużej wartości dobra które można sprzedać w kredycie za walutę wydrukowaną z powietrza.