info / specyfikacja techniczna plików i plakatów


Czyli: jak przygotować plik aby drukarza szlag nie trafił i nie rzucał w Państwa kubłem farby a serwisanci nie chlusnęli wiadrem kleju?!
Pliki i plakaty przygotujcie tak oto;

Uwaga:
Ze względu na niską jakość plakatów dostarczanych przez niektórych niskobudżetowych producentów plakatów pracujących na zlecenie części naszych Klientów - non-stop zmuszeni jesteśmy udzielać niektórym drukarniom instrukcji dotyczących prawidłowego ich przygotowania...
Dlatego też zalecamy korzystanie przez Państwa z naszych usług w tym zakresie: zamawiamy plakaty tylko u sprawdzonych drukarzy.
MP czerwiec 2019


1.  INFO DLA PROJEKTANTÓW:
a) przygotowanie pliku do druku:
- TIFF, PDF, CDR, EPS, AI, JPG - skala 1:1, CMYK, liternictwo - zamienione na krzywe Beziera, rozdzielczość do 30-60 DPI
- większa rozdzielczość nie jest potrzebna ponieważ przy takich wymiarach plakatu i billboardu oko ludzkie nawet małej rozdzielczości grafikę czyta prawidłowo - ostro i wyraźnie.
- prosimy więc nie tworzyć wielkich plików - wystarczy gdy będzie miał on max 5 MB ponieważ nikt z lupą nie będzie badał jakości pikseli na billboardzie a unikniemy kłopotów z przesyłaniem pliku. Dotychczasowy rekordzista przysłał plik 350 MB - czekamy na kolejnego pretendenta... :-)
- prosimy dołączyć też poglądową miniaturkę layoutu.
- spady są niepotrzebne.


b) kompozycja plakatu a marginesy bezpieczeństwa przy projektowaniu plakatów:
Przy wyborze plakatów drukowanych na papierze BBS - należy pamiętać iż znaczna rozciągliwość zamoczonego papieru (plakaty klejone są na mokro) oraz różna konstrukcja billboardów powodują że elementy te jeśli zostaną zaprojektowane zbyt blisko brzegów plakatu (szczególnie - dolnej i prawej jego krawędzi) - mogą nie zmieścić się na nośniku.

Aby zachować pełną widoczność całości projektu na wyklejonym plakacie - jego najistotniejsze elementy (logo, nazwa, adresy, itp) muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od tych krawędzi (im większy plakat tym bardziej papier się rozciągnie) - po to aby w trakcie klejenia nie wylądowały poza obszarem roboczym billboardu i nie zostały ucięte przez serwisanta. Bezwzględnie dotyczy to wszystkich wydruków na papierze BBS.

Dlaczego taka uwaga? - i co jest przyczyną problemów?

1. w przypadku wszystkich rodzajów nośników:
 zjawisko rozszerzania się papieru podczas moczenia w wodzie przed wyklejeniem jest zjawiskiem oczywistym jak moczenie grochu przed gotowaniem grochówki - woda wnikając w suchy materiał wypełnia przestrzenie międzymkomórkowe i rozszerza moczony obiekt.
- plakat papierowy rozszerza się w różnym stopniu pod wpływem kilku czynników: stopnia wilgotności powietrza w dniu klejenia, rodzaju papieru, czasu moczenia w wodzie, intensywności szczotkowania brytów przez serwisanta etc... Przed wyklejeniem jest praktycznie niemożliwym precyzyjnie przewidzieć do jakiego stopnia rozszerzy się on i jak bardzo mechanicznie rozciągnięty zostanie w trakcie wyklejania. Zaprojektujcie swój plakat tak aby po wyklejeniu go - połowa treści nie została ucięta.

2. w przypadku nośników z ramką dochodzi jeszcze jeden czynnik: ramka często zasłania część plakatu (zależy to od koncepcji producenta) - powierzchnia robocza billboardu więc jest mniejsza niż format nominalny. Widoczna dla widza powierzchnia robocza billboardu nie wynosi bowiem 504 x 238 czy 600 x 300 cm - lecz jest mniejsza o kilkanaście cm zarówno w pionie jak i w poziomie (podobnie przy innych formatach).

Z ponad 25-letniego doświadczenia wiemy iż aby uniknąć związanych z tym niespodzianek - przy projektowaniu plakatu na papierze BBS należy zachować:

- co najmniej 30 cm marginesu wzdłuż bocznej prawej (pionowej) krawędzi layoutu plakatu
- co najmniej 20 cm wzdłuż dolnej (poziomej)
- co najmniej 10 cm wzdłuż górnej (poziomej) i lewej (pionowej)
To zalecenia dla formatu 504 x 238. Im większy format - tym większe winny być te marginesy.

W przypadku plakatów winylowych problem ogranicza się jedynie do punktu drugiego.

3. wnioski - następstwo zdarzeń:
- Nasi drukarze zdani są na profesjonalizm osoby przygotowującej drukowany przez nich plakat - waszego projektanta. Od tego w jaki sposób skomponuje on layout plakatu zależy końcowy efekt ich pracy: drukarz nigdy nie ingeruje w zawartość projektu - drukuje to co otrzymuje od Państwa w pliku a ta zależność przenosi się dalej:
- Nasi serwisanci z tego samego powodu także zdani są na profesjonalizm waszego projektanta: zaczynając kleić pierwszy bryt otrzymanego od drukarzy plakatu (w lewym górnym rogu) - nie mają najmniejszej możliwości ocenić w którym miejscu billboardu skończy się prawy dolny bryt - zawsze muszą robić to w ciemno. Nie mają więc żadnych możliwości zaradzić opisanym powyżej błędom i skorygować powstających wad ekspozycji - proces klejenia papieru BBS jest bowiem nieodwracalny; po wyschnięciu nie da się oderwać i przesunąć na billboardzie poszczególnych brytów plakatu.
A jeśli nawet uda im się to zrobić zanim plakat wyschnie w takim przypadku grafika ulega dekompozycji - a chyba nie o to Państwu chodzi, prawda... ?!

Uwaga!
Patrz ilustracje poniżej (niewłaściwie przygotowany projekt vs zgodne z technologią wyklejenie wydrukowanych z niego plakatów - klient AAAuto, plakaty BBS)...


2.  TERMINY DOSTAWY:
a) termin przesłania projektów plakatów przed kampanią:

- minimum maksymalne - 10 dni przed rozpoczęciem kampanii; wtedy gwarantujemy termin.
- minimum minimalne -      7 dni przed rozpoczęciem kampanii; nie gwarantujemy terminu.
Co najmniej tyle czasu potrzebujemy aby sprawdzić, wydrukować, przygotować i umieścić Wasze plakaty na billboardach...  :-)

b)  termin dostawy gotowych plakatów przed kampanią:
- minimum maksymalne - 5 dni przed rozpoczęciem kampanii; wtedy gwarantujemy termin.
- minimum minimalne -     3 dni przed rozpoczęciem kampanii; nie gwarantujemy terminu.
Co najmniej tyle czasu potrzebujemy aby sprawdzić, przygotować i umieścić Wasze plakaty na billboardach...  :-)


3.  INFO DLA DRUKARZY - przygotowanie wydrukowanych plakatów do wysyłki:

3a) plakaty na papierze BBS
3b) plakaty na folii samoprzylepnej
3c) plakaty na transparencie lub siatce winylowej


a)  plakaty na papierze BBS (blue back side) - 115-120 g/m2
- konfekcjonowanie kompletnych plakatów:
standardowy plakat 504 x 238 cm = 12 m.kw. składa się z:
- 6 jednakowych brytów o formacie 168 x 119 cm plus zakładki (każdy) lub
- 8 jednakowych brytów o formacie 126 x 119 cm plus zakładki (każdy)
plakat 600 x 300 cm: = 18 m.kw.:
- 8 jednakowych brytów o formacie 150 x 150 cm plus zakładki (każdy) lub
- 10 jednakowych brytów o formacie 120 x 150 cm plus zakładki (każdy)

- w branży przyjęte są dwa systemy oznaczania brytów:
- cyfrowy:        1-3 (górny rząd) + 4-6 (dolny rząd) dla plakatów 504 x 238 cm lub 1-5 (górny rząd) + 6-10 (dolny rząd) dla plakatów 600 x 300 cm
- literowo-cyfrowy: A1-A3 (górny rząd) + B1-B3 (dolny rząd) dla plakatów 504 x 238 cm lub A1-A5 (górny rząd)+ B1-B5 (dolny rząd) dla plakatów 600 x 300 cm

Numeracja zgodna jest z porządkiem alfabetu łacińskiego: od lewego górnego rogu w prawo, następnie rząd dolny – także od lewej w prawo;
pierwszy bryt więc zazwyczaj nazywa się 1 lub A1 a ostatni – 6 (lub A6) dla plakatów 12 m.kw. czy też 10 (A10) dla plakatów 18 m.kw..

Plakat wykleja się zazwyczaj w tym samym porządku czyli:
- w orientacji poziomej: 1+2+3 (górny rząd) +4+5+6 (dolny rząd)  lub  1+2+3+4+5 (górny) +6+7+8+9+10 (dolny) ew.
                                  A1+A2+A3 (góra) + A4+A5+A6 (dół)  lub  A1+A2+A3+A4+A5 (górny) +A6+A7+A8+A9+A10 (dolny) lub
- w orientacji pionowej: 1+4+2+5+3+6 lub (A1+A4+A2+A5+A3+A6) ew.
                                 1+6+2+7+3+8+4+9+5+10  lub  (A1+A6+A2+A7+A3+A8+A4+A9+A5+A10)
tak więc do zapakowania kompletu brytów na plakat należy używać nie pierwszego lecz ostatniego z klejonych brytów czyli 6 (10) lub A6 (A10).
Pakowanie całości plakatu w bryt numer 1 lub A1 - jak to czynią pracownicy niektórych drukarni jest dowodem na to że są dyletantami nie mającymi pojęcia o specyfice wyklejania plakatów. Co to więc za partnerzy... ?!
- składanie brytów plakatu:
każdy bryt (każdego plakatu) musi być złożony w odpowiedni sposób aby wyklejający go serwisant bez problemu rozwinął go i widząc odsłonięty pasek brytu z fragmentem grafiki (dzięki jego prawidłowemu złożeniu) - nakleił ten bryt w odpowiednim miejscu powierzchnii billboarda - a przecież często odbywa się to przy wietrze i na wysokości kilku metrów.
Przecież to nie gazeta którą składa się na pół i wsadza pod pachę - plakat musi być złożony tak aby przy wyklejaniu nie stwarzał kłopotu naszemu pracownikowi lecz aby ułatwiał pracę...
sposób pakowania:
- plakaty muszą być poskładane w zestawy brytów ponumerowanych 1-6 lub 1-10 (A1 - A6 lub A1 - A10) - licząc od lewego górnego rogu do prawego dolnego- każdy plakat musi być opisany zgodnie z jego treścią + ew. inną cechą charakterystyczną - np "kominek cena 158,-" lub "czarny kominek"
Uwaga:
jeśli plakat przedstawia kominek - opis nie może brzmieć: piec czy palenisko. Ewentualnie należy podać numer ID billboardu na który plakat jest przeznaczony - patrz ilustracje poniżej.
nazwa i layout plakatu:
- nazwę kampanii lub layoutu (jeśli ich kilka) - należy umieścić na każdej partii dostarczanych plakatów lub razem z wydrukiem danego layoutu (wystarczy czarno-biały).
- layout musi być zwymiarowany (wymiar wydruku jego treści graficznej) oraz oznaczona numerami kolejność brytów od lewego górnego do prawego dolnego – od 1-6 lub 1-10 (patrz ilustracje poniżej).
Uwaga nadrzędna w tym chaosie:
Drukarze (a dokładniej ich pomocnicy) są najodpowiedniejszymi osobami do prawidłowego składania brytów w kompletne plakaty i oznaczania ich ponieważ to oni są bezpośrednimi uczestnikami procesu wydruku (obserwują kolejność opuszczania maszyny drukującej przez poszczególne bryty plakatów i znają ich layout) więc to im jest najłatwiej kontrolować prawidłowość procesu ich konfekcjonowania ponieważ podczas odbierania brytów z maszyny drukującej najłatwiej zachować odpowiedni porządek. Logicznym więc jest że to oni winni wykonać tę część pracy.

Po opuszczeniu drukarni przez nieposkładane materiały (nie nazywamy ich plakatami) - każda inna osoba wykonująca tę czynność ma wielokrotnie utrudnione zadanie choćby przez brak miejsca na rozkładanie i przeglądanie brytów, nie mówiąc o sytuacji gdy drukarnia czy klient – nie raczą przesłać ekipie wyklejającej layoutu plakatu. W ten sposób zmuszona jest ona marnować nieprównanie więcej czasu na poprawianie cudzych niedoróbek.

 
Pytanie retoryczne: czy nazwać to niedoróbką czy sabotażem i najważniejsze: KTO MA ZA TO ZAPŁACIĆ?!
Uprzejmie prosimy zaakceptować fakt iż nie zamierzamy pracować za innych i w dodatku za darmo.

pasery - markery:
- obowiązkowo każdy plakat musi posiadać je nadrukowane na narożnikach wszystkich brytów.
trwałość plakatu
- maksymalnie do 4 miesięcy letnią a do 3 miesięcy zimową porą; dłużej gdy eksponowany od strony północnej, krócej - od południowej. Z powodu stosowania od kilku lat (AD 2015) przez drukarnie tańszych chińskich gatunków papieru okresy te uległy skróceniu.
nie przyjmujemy:
- materiałów nieprzygotowanych - nieopisanych lub niepociętych wydruków; wymagamy dołączenia layoutu kontrolnego
za dostosowanie materiału plakato-podobnego do wyklejenia:
- rozwinięcie rolki, ustalenie treści plakatu, sprawdzenie kolejności brytów, pocięcie i poskładanie pobieramy opłatę 75,00 / 95,00 + VAT / szt.
- rozłożenie,  ustalenie treści plakatu,  sprawdzenie kolejności brytów i ponowne ich poskładanie pobieramy opłatę  25,00 / 35,00 + VAT / szt.

b)  plakaty na folii samoprzylepnej:
- najlepiej matowej: (chroni przed refleksami świetlnymi i niweluje optycznie ewentualne nierówności powierzchnii billboardu).
plakat 504 x 238 / 600 x 300 cm:
- pionowe bryty o szerokości do 120 cm plus zakładki.
nazwa i layout plakatu:
- nazwę kampanii lub layoutu (jeśli ich kilka) - należy umieścić na każdej partii dostarczanych plakatów lub razem z wydrukiem danego layoutu (wystarczy czarno-biały).
- layout musi być zwymiarowany (wymiar wydruku jego treści graficznej ) oraz oznaczona numerami kolejność brytów do wyklejania (patrz ilustracje poniżej).
sposób pakowania:
- plakaty muszą być pozwijane w rulony - każdy z ponumerowanymi brytami 1-4 lub 1-8 licząc od
  lewej do prawej strony plakatu (billboardu).
trwałość plakatu:
- nawet kilka lat; dłużej gdy eksponowany od strony północnej, krócej - od południowej.
nie przyjmujemy:
- nieprzygotowanych wydruków; np niepociętych rulonów folii - prosto z drukarki, wymagamy dołączenia layoutu kontrolnego
  Za przygotowanie: sprawdzenie, pocięcie i poskładanie pobieramy opłatę 75,00/95,00 + VAT / szt.

c)  plakaty na transparencie lub siatce winylowej (banner / mesh):
banner z oczkami:
- zewnętrzny format - 504 x 238 / 600 x 300 cm, (naddatek 4-5 cm od krawędzi założony do tyłu i sklejony/zgrzany); metalowe lub plastikowe oczka montażowe 2-3 cm do krawędzi (oś oczka) - umieszczone co ok. 50-60 cm po obwodzie.
banner z rękawem:
- zewnętrzny format - 504 x 238 / 600 x 300 cm + 25 cm rękawa z każdej strony na rurkę montażową,
(naddatek 15 cm od krawędzi założony do tyłu i sklejony - pozostawiając na zgięciu niezaklejone po 5 cm na rurkę).
nazwa i layout plakatu:
- nazwę kampanii lub layoutu (jeśli ich kilka) - należy umieścić na każdej partii dostarczanych plakatów lub razem z wydrukiem danego layoutu (wystarczy czarno-biały).
- layout musi być zwymiarowany (wymiar wydruku jego treści graficznej ) oraz oznaczona numerami kolejność brytów do wyklejania (patrz ilustracje poniżej).
sposób pakowania:
- plakaty powinny być zrolowane - najlepiej na papierowej tubie!
trwałość plakatu:
- nawet kilka lat, dłużej gdy eksponowany od strony północnej, krócej - od południowej.
  Uwaga! W tym przypadku jakość montażu ma pierwszorzędne znaczenie.
nie bierzemy odpowiedzialności za:
- transparenty poskładane w kostkę czy złożone na pół.