adres do korespondencji i wysyłki plakatów:
55-040 Bielany Wr., Brzozowa 8, PL

FTP:
adres: parejo.pl      użytkownik: parejoftp      hasło: ftpparejopl

 

 

kontakt:

całokształt: Mirosław Parejko 601 715 864 parejo @ parejo.pl
finansee: Małgorzata Parejko 601 251 205 margareta @ parejo.pl

skype: MirkoParejko