Aby ułatwić Państwu życie – tutaj od A do Z opisaliśmy procedury i regulamin dzierżawy naszych nośników. Najistotniejszym jest iż umowa współpracy naszych firm będzie de facto składała się z dwóch różnego typu umów:
– umowy dzierżawy nośników reklamowych
– umowy-zlecenia druku
– umowy-zlecenia montażu i demontażu plakatów
– umowy-zlecenia projektu plakatu (ewentualnie)

Wszystkich czynności możecie dokonać przez internet – od zapytania o wolne tablice poprzez analizę i wybór naszych nośników, zdobycie tekstu umowy oraz dokonanie płatności i uzyskanie raportów z realizacji kampanii. W tradycyjny sposób pozostanie Wam jedynie dostarczenie podpisanej umowy…

Regulamin:

1. nie wynajmiemy Państwu żadnego billboardu
i nie pomożemy Państwu w zaprojektowaniu waszej kampanii dopóki nie uzyskamy następujących informacji opisujących ją:
– termin trwania kampanii: data jej rozpoczęcia i zakończenia
– przewidywana ilość billboardów lub orientacyjna kwota przeznaczona przez Was na ten cel
– opis lub sugestie miejsc w których powinny znaleźć się wasze plakaty
lub:
– numery + adresy katalogowe nośników (patrz: Rezerwator)
– dokładne dane rejestracyjne płatnika (Klienta docelowego lub pośrednika działającego w jego imieniu)
– potwierdzenie wpłaty zaliczki na podstawie faktury pro-forma (dotyczy nowych klientów oraz nowych kampanii wprowadzanych przez dotychczasowych klientów)

2. wybierzcie billboardy odpowiadające celom waszej kampanii:
– w naszym Rezerwatorze znajdziecie listę wszystkich naszych wolnych billboardów (po otrzymaniu od nas maila z hasłami dostępu do niego):
– przeczytajcie uważnie instrukcję jego obsługi
– wybrane nośniki wrzućcie do „ulubionych” i poinformujcie nas o tym mailowo lub telefonicznie
– po potwierdzeniu listy tych nośników przez nas opłaćcie otrzymaną fakturę pro-forma
Uwagi:
– nie prowadzimy kampanii przerywanych
– następnego dnia po zakończeniu każdej kampanii zaklejamy wszystkie nieaktualne plakaty i w ich miejsce naklejamy nasze własne – autopromocyjne
– minimalny okres wynajmu to 14 dni
– koszt kampanii 14-dniowej wynosi 65% cen katalogowych
– wynajmując mobilny billboard/y musicie opłacić z góry całkowity koszt kampanii

3. opłaćcie fakturę pro-forma – pierwszy miesięczny czynsz za wybrane nośniki + koszty produkcji oraz montażu i demontażu plakatów:
otrzymacie ją od nas po potwierdzeniu listy nośników (jest ona najważniejszym elementem potwierdzenia zamówienia kampanii)
– opłacenie faktury pro-forma jest jedynym sposobem uzyskania dostępu do naszych nośników (dotyczy nowych klientów i nowych kampanii wprowadzanych przez dotychczasowych klientów)
– po otrzymania przez nas należności otrzymacie fakturę VAT z datą wpłynięciu należności na nasze konto: numer konta
– to najistotniejszy dla nas etap przygotowań – teraz możemy zająć się tekstem umowu: spisaniem szczegółów jej  realizacji
– wynajmując mobilny billboard/y musicie opłacić z góry całkowity koszt kampanii
– nośniki traktujemy za wynajęte od 7-go dnia po otrzymaniu wpłaty tej należności (ten tydzień jest Państwu potrzebny na przygotowanie plakatu); od tego momentu naliczamy czynsz
Sugerujemy więc wcześniejsze przygotowanie projektu plakatów aby zdążyć z drukiem i wyklejeniem na tę datę…

4. dokumentami definiującymi współpracę Państwa Firmy z naszą zawsze będą:
– faktura pro-forma
– faktura VAT
oraz jeśli będą Wam potrzebne:
– umowa najmu nośników reklamowych – ekspozycja plakatów
– umowa zlecenie – druk plakatów
– umowa zlecenie – montaż i demontaż plakatów
– umowa o dzieło  – projekt plakatu.

5. przygotowanie danych Klienta do umowy:
korzystamy z baz eKRS.MS.gov.pl i CEIDG.gov.pl ale w razie potrzeby poprosimy o scany dokumentów rejestracyjnych waszej firmy:
– NIP, REGON, KRS / wpis do ewidencji (CEIDG)
– ewentualnie upoważnienia dla osób reprezentujących waszą Firmę a nie występujących w dokumentach rejestracyjnych

6. odeślijcie nam zatwierdzoną umowę:
– wydrukowaną z otrzymanego od nas maila
– podpisany przez uprawnioną do tego osobę/osoby (w przypadku gdy osoba uprawniona nie występuje w KRS firmy – dołączcie aktualne upoważnienie)
a otrzymacie pocztą podpisany przez nas egzemplarz.

7. projekt plakatu – jeśli to my mamy go wykonać:
– opiszcie główny cel waszej kampanii
– przedstawcie swoją wizję layoutu – swoje wyobrażenie o nim…
– dostarczcie wszystkie niezbędne informacje dotyczące treści plakatu i jeśli posiadacie – materiały graficzne w formie elektronicznej (logotypy, czcionki, stałe elementy graficzne).
– pamiętajcie że tenże projekt albo „położy” kampanię gdy będzie słaby albo spowoduje jej sukces gdy będzie dobrze przygotowany

8. projekt plakatu – jeśli chcecie sami to zrobić lub posiadacie gotowy; prześlijcie do oceny (i zaufajcie nam – działamy w waszym interesie):
na tym etapie popełnianych jest najwięcej błędów a w Państwa i naszym interesie jest aby ich uniknąć:
– prześlijcie tenże projekt plakatu do naszej oceny – taki audyt wykonujemy gratis…
Nie wszyscy projektanci mają doświadczenie w projektowaniu plakatów na billboardy i często popełniają podstawowe błędy ponieważ na codzień przeważnie zajmują się innymi, małymi formami reklamowymi. Te błędy będą kosztowne dla Was a bolesne dla nas; niezadowolenie Klienta z wyników kampanii zawsze kończy się zrzuceniem winy na dostawcę usług; mamy na to dowody!
Prosimy poczytać kilka rad w tej materii: projektujemy dobry plakat

9. druk plakatu – jeśli my mamy to zrobić:
to już nasze zmartwienie… 🙂 poczytajcie: druk plakatów

10. druk plakatu – gdy zgodzimy się abyście zrobili to sami;
generalną naszą zasadą jest produkcja materiałów dla naszych klientów przez nasze zaprzyjaźnione drukarnie: jesteśmy wtedy pewni ich jakości i wiemy za co bierzemy odpowiedzialność a Państwo unikacie rozproszenia odpowiedzialności na kilka podmiotów.
Nie chcemy świecić oczami za cudzą niestaranność, braki doświadczenia czy niedoinwestowanie sprzętowe.
– zastosujcie się do następujących zaleceń: specyfikacja plakatów
– zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia plakatów nie spełniających opisanych tam wymagań.

11. dokumentacja fotograficzna kampanii – po zamontowaniu plakatówna  billboardach
przez naszą ekipę – po kilku dniach otrzymacie Państwo komplet fotografii wyklejonych plakatów.

12. płatności:
z chwilą opłacenia faktury pro-forma automatycznie zostaje zawarty kontrakt i jesteście Państwo od tego momentu oficjalnie Klientem naszej firmy i jedynym użytkownikiem wybranych nośników na czas trwania kontraktu. Od tego właśnie momentu naliczamy czynsz za ekspozycję plakatów… następnie otrzymacie:
– fakturę VAT dotyczącą tejże faktury pro-forma (wystawioną z datą otrzymania przez nas należności)
– umowę najmu
– comiesięczną fakturę wystawioną pierwszego dnia każdego miesiąca i z tygodniowym terminem płatności…

13. to pechowy numer – windykacje!

🙂

A na koniec:
666. kampanie wyborcze;
Obowiązkowa pełna wpłata z góry, nie udzielamy żadnych rabatów pośrednikom – swoje marże prosimy dopisać żerującym na naszych podatkach klientom do rachunku. Stronnictwa luźno związane z interesem narodowym naszej Ojczyzny szczęścia niechaj szukają gdzie indziej…