Jeśli celem prowadzenia kampanii reklamowej na billboardach jest dotarcie do jak największej liczby klientów – musicie Państwo odpowiedzieć sobie na takie pytania, na które odpowiedzi są nie zazwyczaj jedyne i oczywiste:
Jak długa kampania? – Czy na pewno jak najdłuższa? – nie zawsze…

Ile nośników w kampanii? – Czy im więcej tym lepiej? – zazwyczaj…

1. Minimalny okres ekspozycji:
Nasi konkurenci lubią zdominować swoich klientów przywiązując ich np rocznymi kontraktami – my pozostawiamy to w decyzji naszych Klientów… Ustalenie sztywnegi i długiego okresu kontraktu jest bardzo korzystne dla wynajmującego lecz niekoniecznie dla najemcy – w trakcie umowy przecież mogą nastąpić różnorakie zmiany w jego sytuacji biznesowej, kondycji finansowej czy w celach do których dąży. Mimo dbałości o własną kieszeń więc – uważamy że to Państwa interes musi decydować o tym jak długo chcecie współpracować z nami…
Nie narzucamy tego klientom ale przypominamy iż prawidłowa amortyzacja kosztów produkcji plakatów drukowanych na papierze BBS podpowiada aby były to 3-4 miesiące – taki jest bowiem okres trwałości tego najtańszego materiału na plakaty. Z bannerami – inna już sprawa…

2. Minimalna ilość nośników w kampani:
Tu nic mądrzejszego nie da się wymyślić od chwili gdy około trzech tysięcy lat temu w Egipcie po raz pierwszy ktoś powiesił publicznie informację o poszukiwaniu zbiegłego niewolnika… W branży OOH funkcjonuje jedna kluczowa zasada dotycząca skuteczności: 3 x MAX:
– maximum punktów kontaktu klientów z waszym przekazem reklamowym (ilość użytych nośników decyduje o o ilości osób do których dociera wasz przekaz)
– maximum ich powierzchni (jak wiadomo – małe plakaty są mało widoczne)
– maximum czasu kontaktu z waszym komunikatem (długość kampanii decyduje o ilości osób do których dociera wasz przekaz)

Jedyną cezurą jest wyłącznie Państwa budżet: to Wy musicie ocenić poziom swojego możliwego zaangażowania finansowego – na podstawie własnych szacunków opłacalności.