Aby utrzymać porządek naszego billboardostanu i abyście Państwo nie mieli do nas pretensji o wyklejenie waszych plakatów lub layoutów na niewłaściwych billboardach – opracowaliśmy uniwersalny i najprecyzyjniejszy ze znanych nam system oznaczenia naszych nośników, czytelnie funkcjonujący bez względu na ich konfigurację na dowolnej lokalizacji.

Każdy z naszych nośników oznaczamy indywidualnym numerem jego lokalizacji (posesji):
– np. # 85 a gdy na którejś z nich tablic jest więcej dodajemy do numeru pozycjoner literowy: np. # 85ay
– pozycjonery te oznaczamy od lewej strony (jak w alfabecie); „a, b, c” – zawsze patrząc na nie z ulicy przy której stoją, bez względu na ich konfigurację (równoległą, ukośną czy „sandwicz”) albo
– od góry: „x, y, z” – gdy znajdują się jedna nad drugą: w ten sposób # 85az to dolny lewy billboard na stanowisku # 85.
– małą literą „n” oznaczamy wszystkie tablice nietypowych formatów – innych niż 600 x 300 czy 504 x 238 cm – np. # 102xn
– a dużą literą „N” – nadstawkę kierunkową nad nośnikiem – np. # 741aN.

W korespondencji prosimy o podawanie indywidualnych numerów nośników oraz pozycjonerów literowych razem z oznaczeniem adresowym
(np: # 85ay – Karmelkowa) ponieważ:
– w przypadku istnienia dwóch lub trzech nośników na jednej lokalizacji musimy otrzymać precyzyjne wskazanie na którym nośniku życzycie sobie zainstalować wasz plakat lub na którym nośniku wyklejać pożądany motyw
– dołączenie nazwy ulicy upewnia nas że nie nastąpiła żadna literówka w tej informacji (niezwykle często się zdarza)

Przykład z życia (korespondencja z brokerem spoza Wrocławia):
„Proszę używać naszych numerów lokalizacji z markerami literowymi a nie samych nazw ulic: przy tej samej ulicy bowiem możemy mieć kilka tablic, konkurencja także kilka następnych a na niektórych ulicach są po trzy-cztery ronda a nie tylko dwa – tak jak tu na Czekoladowej.
Użycie samych nazw ulic czy nawet rond najczęściej jest mylące ponieważ nie tylko przy tej samej ulicy ale i także przy tym samym rondzie możemy mieć swoje tablice my – i konkurencja.
Poza tym – po drugiej stronie Autostrady A4 na przedłużeniu wrocławskiej ul. Czekoladowej znajduje się ulica Czekoladowa ale w Bielanach Wr. i też są na niej dwa ronda…”

. . .

Prosimy też zwrócić uwagę na fakt iż zgodnie z tym systemem, logicznie oceniając – nie występuje zjawisko tzw. „tablic dwustronnych”: ponieważ każdy z nośników zainstalowanych na dwustronnej konstrukcji cechuje się odmiennym, bo przeciwnym najazdem – w związku z tym odmienne jest też ich otoczenie widoczne z każdej ze stron i dlatego muszą one być traktowane jako dwa zupełnie odrębne nośniki (czywiście w przypadku wynajęcia obu takich – klient może spodziewać się odpowiedniej bonifikaty… 🙂

Sprawdźcie to na poniższym schemacie oraz załączonych fotografiach…

. . .
A tak wygląda to w praktyce: