Aby utrzymać porządek naszego billboardostanu i abyście Państwo nie mieli do nas pretensji o wyklejenie waszych plakatów lub layoutów na niewłaściwych billboardach – opracowaliśmy uniwersalny i najprecyzyjniejszy ze znanych nam system oznaczenia naszych nośników, czytelnie funkcjonujący bez względu na ich konfigurację na dowolnej lokalizacji.

1. Każdy z naszych nośników oznaczamy niepowtarzalnym oznaczeniem:
czyli numerem jego lokalizacji (posesji) oraz markerem literowym indywidualnym dla każdej tablicy. Nalepiej jest dodać także adres – np.:
# 85 – Karmelkowa / Czekoladowa Rondo a gdy na którejś z nich tablic jest więcej – dodajemy do numeru pozycjoner literowy: np. # 85ay
– pozycjonery te oznaczają tablice stojące od lewej strony (jak w alfabecie); „a, b, c” – zawsze patrząc na nie z ulicy przy której stoją, bez względu na ich konfigurację (równoległą, ukośną czy „sandwicz”) albo
– od góry: „x, y, z” – gdy znajdują się jedna nad drugą: w ten sposób # 85az to dolny lewy billboard na stanowisku # 85.
– małą literą „n” oznaczamy wszystkie tablice nietypowych formatów – innych niż 600 x 300 czy 504 x 238 cm – np. # 102xn
– a dużą literą „N” – nadstawkę kierunkową nad nośnikiem – np. # 552bN – Kobierzyce / Orlen Skrzyżowanie.

2. W korespondencji prosimy o używanie tych właśnie numerów nośników oraz pozycjonerów literowych
najlepiej razem (choćby z cząstkowym) oznaczeniem adresowym – np.:
– # 85ay – Karmelkowa ponieważ:
– podanie samej nazwy ulicy nic nie daje w przypadku gdy na tej samej lokalizacji mamy kilka różnych stanowisk (lub gorzej: kilka różnych lokalizacji z kilkoma różnymi stanowiskami na tej samej ulicy)
– w przypadku istnienia kilku stanowisk (czyli nośników) na jednej lokalizacji musimy otrzymać precyzyjne wskazanie na którym nośniku życzycie sobie zainstalować wasz plakat lub pożądany motyw (gdy jest ich kilka)
– dołączenie nazwy ulicy upewnia nas że nie nastąpiła żadna literówka w numeracji (niezwykle często się zdarza)

3. Billboardy „dwustronne” czyli „sandwicze”
Prosimy też zwrócić uwagę na fakt iż zgodnie z tym systemem, logicznie oceniając – nie występuje zjawisko tzw. „tablic dwustronnych”: ponieważ każdy z nośników zainstalowanych na dwustronnej konstrukcji cechuje się odmiennym, bo przeciwnym najazdem.
W związku z tym odmienne jest też ich otoczenie widoczne z każdej ze stron i dlatego muszą one być traktowane jako dwa zupełnie odrębne nośniki (czywiście w przypadku wynajęcia obu takich – klient może spodziewać się odpowiedniej bonifikaty… 🙂

Sprawdźcie to na poniższym schemacie oraz załączonych fotografiach…

. . .

Przykład z życia (nasza prośba do brokera spoza Wrocławia):
„Proszę używać naszych numerów lokalizacji z markerami literowymi a nie samych nazw ulic: przy tej samej ulicy bowiem możemy mieć kilka tablic, konkurencja także kilka następnych a na niektórych ulicach są po trzy-cztery ronda a nie tylko dwa – tak jak tu na Czekoladowej.
Użycie samych nazw ulic czy nawet rond najczęściej jest mylące ponieważ nie tylko przy tej samej ulicy ale i także przy tym samym rondzie możemy mieć swoje tablice my – i konkurencja.
Poza tym – po drugiej stronie Autostrady A4 na przedłużeniu wrocławskiej ul. Czekoladowej znajduje się ulica Czekoladowa ale w Bielanach Wr. i uwaga! -też są na niej dwa (kolejne) ronda…”

. . .
A tak wygląda to w praktyce: