Aby utrzymać porządek naszego billboardostanu i abyście Państwo nie mieli do nas pretensji o wyklejenie waszych plakatów lub layoutów na niewłaściwych billboardach – opracowaliśmy uniwersalny i najprecyzyjniejszy ze znanych nam system oznaczenia naszych nośników, czytelnie funkcjonujący bez względu na ich konfigurację na dowolnej lokalizacji.

Każdy z naszych nośników oznaczamy indywidualnym numerem jego lokalizacji (posesji) a gdy na którejś z nich tablic jest więcej dodajemy do numeru pozycjoner literowy:
Zawsze patrząc na nie z ulicy przy której stoją – oznaczamy je od lewej strony (jak w alfabecie); „a, b, c” – bez względu na ich konfigurację (równoległą, ukośną czy „sandwicz”) albo „x, y, z” – gdy znajdują się jedna nad drugą. Małą literą „n” oznaczamy wszystkie tablice nietypowych formatów – innych niż 600 x 300 czy 504 x 238 cm a dużą literą „N” – nadstawkę kierunkową nad nośnikiem.

W korespondencji prosimy o podawanie indywidualnych numerów nośników oraz pozycjonerów literowych razem z oznaczeniem adresowym (np: # 85ay – Karmelkowa) ponieważ w przypadku istnienia dwóch lub trzech nośników na jednej lokalizacji musimy otrzymać precyzyjne wskazanie na którym nośniku życzycie sobie zainstalować wasz plakat lub na którym nośniku wyklejać pożądany motyw.

Prosimy też zwrócić uwagę na fakt iż zgodnie z tym systemem – logicznie oceniając – nie występuje zjawisko tzw. „tablic dwustronnych”.
Ponieważ każdy z nośników zainstalowanych na dwustronnej konstrukcji cechuje się odmiennym, bo przeciwnym najazdem – w związku z tym odmienne jest też ich otoczenie widoczne z każdej ze stron i dlatego muszą one być traktowane jako dwa zupełnie odrębne nośniki.

Sprawdźcie to na poniższym schemacie oraz w Rezerwatorze…