adres do korespondencji i dostawy plakatów:
55-040 Bielany Wr., Brzozowa 8, PL
GPS: 51.03652, 16.97221

kontakt:
billboardy i zamieszanie: Mirosław Parejko / 601 715 864 / parejo @ parejo.pl
finanse i porządek: Małgorzata Parejko / 601 251 205 / margareta @ parejo.pl