Ze względu na nieustanną fluktuację Klientów na naszych nośnikach (i nie tylko naszych) nie jesteśmy w stanie przewidzieć które nośniki za kilka miesięcy będą wolne a które zajęte.

a) Zgodnie zapisami art. 5. rezerwacje billboardów–regulamin p. 2 – jedynym 100%-ym pewnikiem dostępu do tablic jest wpłata opisanej zaliczki (z góry) i po spełnieniu tego warunku – w ustalonym okresie wybrane nośniki będą do Państwa wyłącznej dyspozycji. To rozwiązanie jednak z naszego punktu widzenia posiada poważną wadę: ponieważ priorytetem są dla nas klienci stali (długoterminowi) – gdy Państwa kampania będzie krótka a w międzyczasie pozyskamy na zarezerwowane (opłacone) przez Was nośniki najemcę na dłuższy okres, wasza rezerwacja kolidować będzie z jego kampanią.

b) dlatego też pod tym kątem ustanowiliśmy nasze własne procedury wynajmu i proponujemy inne rozwiązanie – dwuetapowe:
1. prosimy Państwa o zapoznanie się z wszystkimi aktualnie wolnymi nośnikami naszej firmy (na najbliższe dwa miesiące) i wytypowanie tych które odpowiadają waszym potrzebom.
2. następnie zapraszamy do weryfikacji tej listy na 30-45 dni przed rozpoczęciem waszej kampanii kiedy już pewny będzie status tych nośników (lub zwolnią się inne, dotychczas zajęte).

Wtedy dopiero ustalimy ostateczny jej kształt – docelową listę nośników, kosztorys i wtedy dopiero poprosimy o opłacenie pro-formy.