Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważne dla efektywności użytkowania billboardów jest  ich oświetlenie – szczególnie w porze jesienno-zimowej, gdy zmrok zapada bardzo wcześnie a jasno się robi dopiero wtedy, gdy wszyscy są już w miejscach pracy…

Aby prawidłowo oświetlić nośniki używamy najwłaściwszego naszym zdaniem systemu: dwóch szerokopasmowych opraw świetlnych na każdy nośnik wyposażonych w oszczędne świetlówki LED i uruchamianych czujnikiem zmierzchowym. Zamontowane ponad nośnikiem na wysięgnikach dystansujących – oświetlają billboard równomiernie od góry do dołu i od lewej do prawej strony.

Niestety, istnieją dwa czynniki z tym związane a szalenie utrudniające zastosowanie tego rozwiązania:
– pierwszy to koszt montażu takiego oświetlenia, szczególnie po drastycznych podwyżkach cen materiałów spowodowanych terrorystyczną działalnością globalistów spod znaku NWO i ich lokalnych sługusów z pozmienianymi na polskie nazwiskami (AD 2020-2022).
– drugi to zanik zainteresowania klientów nośnikami oświetlonymi (circa od przełomu wieków) – oczywiście z powodu zwiększonych kosztów kampanii.
Taka sytuacja powoduje więc iż nasza inwestycja w jakość naszej oferty ma marne szanse zamortyzowania się – nie mówiąc o przyniesieniu zysku naszej firmie.

Koszt instalacji lamp w tej chwili w tej chwili osiąga astronomiczne rozmiary i wynosi kilka tysięcy PLN (w zależności od lokalnych warunków – np. odległości od źródła prądu) – montaż ich musi być więc uwarunkowany długością kontraktu klienta (i możliwością zwrotu tych wydatków oraz pojawienia się zysku) a w związku z tym nie ma dla nas żadnego sensu ekonomicznego instalowanie ich przy kontraktach zawieranych na krótkie okresy.