Dokumentem definiującym obsługę plakatów na Państwa kampanię zawsze będzie umowa-zlecenie: druku, montażu i demontażu – to w sensie prawnym zasadniczo odróżnia ten etap naszej współpracy od zawartej głównej umowy – dzierżawy naszych nośników.

1. Usługa druku plakatów
Usługa druku nigdy nie jest wliczona w koszt dzierżawy nośnika ponieważ stanowi całkowicie odrębne zdarzenie gospodarcze realizowane na podstawie umowy-zlecenia a jego głównym beneficjentem nie jest nasza firma lecz zaprzyjaźniona drukarnia (outsourcing).

2. Usługa wyklejania/montażu plakatów przed rozpoczęciem kampanii:
Usługa ta (jak i druku powyżej) – także nie jest wliczona w koszt dzierżawy nośnika ponieważ stanowi całkowicie odrębne zdarzenie gospodarcze realizowane na podstawie umowy-zlecenia a jego głównym beneficjentem nie jest nasza firma lecz zaprzyjaźniona firma serwisowa (outsourcing).

Abyśmy byli w stanie umieścić wasze plakaty na billboardach – zgodnie z naszymi procedurami powinniście Państwo dostarczyć projekt gotowy do druku pięć dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kampanii: drukarze muszą mieć czas aby je wydrukować a serwisanci – aby przygotować i wykleić/zamontować.

Zlecenie druku i montażu plakatów naszej firmie pozwoli Państwu uniknąć rozmycia odpowiedzialności za poszczególne etapy realizacji waszej kampani – jeden podmiot odpowiada wtedy za całość procesu – od zaprojektowania plakatu, jego druk i wyklejenie/montaż, dbałość o niezakłóconą i nienaganną ekspozycję plakatów a na koniec – zaklejenie/demontaż.

Ze względu na dotychczasowe wielokrotne i niemiłe doświadczenia – wyklejaniem i montażem plakatów na naszych nośnikach zajmuje się wyłącznie nasza ekipa…

Tu więcej na ten temat:
info / druk i montaż – u nas czy samodzielne?

3. Usługa zaklejania/demontażu plakatów po zakończonej kampanii:
a) Usługa ta jest obligatoryjna dla wszystkich klientów dzierżawiących nasze nośniki ponieważ ogólnie wiadomym jest iż dzierżawiąc czy wynajmując cokolwiek od kogokolwiek (mieszkanie, auto, etc…) – dzierżawca/najemca zawsze zobowiązany jest zwrócić używany przedmiot umowy w stanie pierwotnym (lub zapłacić właścicielowi za doprowadzenie go do takiego stanu) a z taką sytuacją tutaj mamy do czynienia…

b) Drugim czynnikiem regulującym tę sprawę jest oczywista dla nas sytuacja iż po zakończonej kampanii każdego z klientów nasze nośniki powinny pracować na rzecz naszego interesu a nie interesu naszych byłych już klientów (którzy pewnie zacierali by ręce z radości za gratisową ekspozycję) – stąd też natychmiast po zakończeniu kontraktów – zamiast nieaktualnych (i nieopłacanych już przez klientów) plakatów – pojawiają się na zwalnianych billboardach nasze plakaty autopromocyjne: Tutaj Wieszamy! (wasze reklamy)…
procedury/last-minute-kampanie-z-przerywana-ekspozycja/

4. Usługa raportowania i monitoringu kampanii:
To akurat otrzymacie Państwo w bezpłatnym pakiecie… 🙂