Dokumentem definiującym obsługę plakatów na Państwa kampanię zawsze będzie umowa-zlecenie: druku, montażu i demontażu – to w sensie prawnym zasadniczo odróżnia ten etap naszej współpracy od zawartej głównej umowy – dzierżawy naszych nośników.

1. Usługa druku plakatów
Usługa druku nigdy nie jest wliczona w koszt dzierżawy nośnika ponieważ stanowi całkowicie odrębne zdarzenie gospodarcze realizowane na podstawie umowy-zlecenia a jego głównym beneficjentem nie jest nasza firma lecz zaprzyjaźniona drukarnia (outsourcing).

2. Usługa wyklejania/montażu plakatów przed rozpoczęciem kampanii:
Usługa ta (jak i druku powyżej) – także nie jest wliczona w koszt dzierżawy nośnika ponieważ stanowi całkowicie odrębne zdarzenie gospodarcze także realizowane na podstawie umowy-zlecenia a jego głównym beneficjentem nie jest nasza firma lecz zaprzyjaźniona ekipa serwisowa (outsourcing).

3. Usługa zaklejania/demontażu plakatów po zakończonej kampanii:
Usługa ta jest obligatoryjna dla wszystkich klientów dzierżawiących nasze nośniki ponieważ ogolnie wiadomym jest iż dzierżawiąc czy wynajmując cokolwiek od kogokolwiek (mieszkanie, auto, etc…) – dzierżawca/najemca zawsze zobowiązany jest zwrócić używany przedmiot umowy w stanie pierwotnym (lub zapłacić właścicielowi za doprowadzenie go do takiego stanu)…
I z taką sytuacją tutaj mamy do czynienia.

4. Usługa raportowania i monitoringu kampanii:
To akurat otrzymacie Państwo w bezpłatnym pakiecie… 🙂

Zgodnie z naszymi procedurami powinniście Państwo dostarczyć projekt gotowy do druku pięć dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kampanii: drukarze muszą mieć czas aby wydrukować wasze plakaty a serwisanci – aby przygotować je i wykleić.

Zlecenie druku plakatów naszej firmie pozwoli Państwu uniknąć rozmycia odpowiedzialności za poszczególne etapy realizacji waszej kampani – jeden podmiot odpowiada wtedy za całość procesu – od zaprojektowania plakatu, jego druk i wyklejenie/montaż, dbałość o niezakłóconą i nienaganną ekspozycję plakatów a na koniec – zaklejenie/demontaż.

Tu więcej na ten temat:
https://parejo.pl/plakaty-druk-i-montaz-u-nas-czy-samodzielne,141