1. użytkowanie billboardów – umowa dzierżawy
Aby ułatwić Państwu życie – tutaj od A do Z opisaliśmy procedury i regulamin dzierżawy naszych tablic. Najistotniejszym jest iż umowa współpracy naszych firm będzie de facto składała się z dwóch różnego typu umów:
– umowy dzierżawy nośników reklamowych
– umowy-zlecenia druku plakatów
– umowy-zlecenia montażu i demontażu plakatów                                więcej…


3. oferty, wyceny – regulamin
Stosujemy klasyczną zasadę handlową, zgodną z odwiecznymi i tradycyjnymi obyczajami kupieckimi które wprowadzili już starożytni Żydowie. Dopiero gdy dowiemy się od Was CO mamy wycenić – możemy przygotować kosztorys:
– nie musimy wynajmować nośników za wszelką cenę
– nie prowadzimy kampanii „last minute”
– nie prowadzimy kampanii z przerywaną ekspozycją                             więcej…


5. rezerwacje billboardów – regulamin
Nie jesteśmy związani żadnymi obyczajami panującymi w branży OOH w PRL:
z naszego punktu widzenia część nich jest po prostu szkodliwa dla właścicieli nośników. Nie interesuje nas co wyprawia w tej dziedzinie konkurencja:
nie uznajemy instytucji tzw. „rezerwacji” billboardów
zaliczka (faktura pro-forma) jedynym pewnikiem dostępu do nośników
– kto pierwszy ten lepszy, kto więcej zapłaci, na dłużej zamówi…           więcej…


7. last minute, przerywane ekspozycje & bajki z mchu i paproci…
Nie uznajemy części obyczajów obowiązujących w branży, będących reliktem dawno minionych czasów (a wprowadzonych przed laty przez światłych imperialistów z zachodu) – tych które nie przystają do modus operandi naszej firmy. Działanie na własną szkodę jest nam obce:
– nie prowadzimy kampanii „last minute”
– nie prowadzimy kampanii z przerywaną ekspozycją                             więcej…


9. hmmm… wszystko czy coś jeszcze… ?
.
.
.
.
.
.                                                                                                                        więcej…


2. druk, montaż i demontaż plakatów – umowa zlecenie
Dokumentem definiującym obsługę plakatów na Państwa kampanię zawsze będzie umowa-zlecenie: druku, montażu i demontażu – to w sensie prawnym zasadniczo odróżnia ten etap naszej współpracy od zawartej głównej umowy (dzierżawy naszych nośników):
– umowy-zlecenia druku plakatów
– umowy-zlecenia montażu i demontażu plakatów                                więcej…


4. płatności – regulamin
Opłacenie faktury pro-forma powoduje iż wszystkie opłacone nośniki zostają wydzierżawione waszej Firmie. Skraca to i upraszcza czasochłonne procedury redagowania i podpisywania umów które opóźniają moment startu kampanii:
– faktura pro-forma
– faktura VAT
– umowa dzierżawy i umowa-zlecenie                                                      więcej…


6. kampanie z kilkumiesięcznym lub dłuższym wyprzedzeniem:
Ze względu na nieustanną fluktuację Klientów na naszych nośnikach nie jesteśmy w stanie przewidzieć które nośniki za kilka miesięcy będą wolne a które zajęte. Pod tym kątem ustanowiliśmy dwuetapową procedurę selekcji:
– wytypowanie nośników naszej firmy z listy aktualnie wolnych
– weryfikacji tej listy na 30-45 dni przed rozpoczęciem waszej kampanii
Wtedy już pewny będzie status tych nośników…                                      więcej…


8. zaległości i zwłoki w płatności
Ponieważ nie mamy sponsorów, np. wujka z Ameryki – więc utrzymujemy się z wypracowanych dochodów.
Oznacza to, że nie mamy ani możliwości ani ochoty sponsorować naszych Klientów ociągających się z opłaceniem czynszu – muszą się oni więc z nami pożegnać uprzednio regulując należności – bo…
Odpowiednie punkty umów zawierają bowiem takie zapisy…
                 więcej…


10. ustalenia porządkowe
Nie jesteśmy związani żadnymi obyczajami panującymi w branży OOH w PRL:
z naszego punktu widzenia część nich jest po prostu szkodliwa dla właścicieli nośników. Nie interesuje nas co wyprawia w tej dziedzinie konkurencja:

– nośniki po cenach minimalnych: wystawiamy do dalszego wynajmu
– kampanie wyborcze: obowiązkowa pełna wpłata z góry za całą kampanię
– a gdy musimy zdemontować nośniki…                                                    więcej…