Serwis jest dodatkowym acz niezbywalnym i kluczowym składnikiem świadczonych usług wynajmu billboardów…
Decyduje o kompleksowości obsługi – obejmuje zarówno prace przed rozpoczęciem kampanii jak i w trakcie trwania oraz po jej zakończeniu.

1. przed rozpoczęciem kampanii;
– montaż lub wyklejenie materiałów reklamowych Klienta

2. w trakcie jej trwania;
– dokumentacja fotograficzna
– zabezpieczenie utrzymania najwyższej jakości ekspozycji (krzakoterapia, dbałość o estetykę, etc…)

3. oraz po zakończeniu;
– demontaż lub zaklejenie nieaktualnych materiałów reklamowych
– bolesne (czasami… 🙂 czynności windykacyjne…

4. dbałość o należyty stan techniczny nośników i ich estetykę:
– stały monitoring przez firmowy zespół serwisowy

Ze względu na dotychczasowe wielokrotne i niemiłe doświadczenia – wyklejaniem i montażem plakatów na naszych nośnikach zajmuje się wyłącznie nasza ekipa…