Zgodnie z naszymi procedurami opłacenie zaliczki/zadatku/przedpłaty na podstawie faktury pro-forma powoduje iż wszystkie opłacone nośniki zostają automatycznie wynajęte Państwa Firmie i od dnia tej wpłaty przez okres trwania kontraktu nikt inny nie będzie ich użytkował. Skraca to i upraszcza czasochłonne procedury redagowania i podpisywania umów najmu które opóźniają moment wystartowania waszej kampanii.
W sekrecie przyznamy iż najczęstszą przyczyną opóźnień na tym etapie jest niewładność decyzyjna naszych Klientów… 🙂

Okazało się bowiem iż tradycyjna procedura (umowa -> realizacja -> płatność) jest szkodliwa dla nas: dzięki instytucji faktury pro-forma wszystko natomiast wróciło na swoje miejsce – wzrosła efektywność naszej pracy oraz poziom bezpieczeństwa.
Przy dłuższych kampaniach pobieramy też kaucję w wysokośći czynszu za ostatni miesiąc kampani.

Ta procedura jest obowiązkowa dla wszystkich nowych klientów oraz nowych kampanii dotychczasowych/wcześniejszych klientów…
Opłacenie faktury pro-forma przez Państwa będzie aktem startowym waszej kampanii oraz najlepszym dowodem zawarcia umów dzierżawy nośników oraz produkcji i montażu plakatów.

A więc oś czasu dla tych działań wyglądać będzie tak:

1. Faktura pro-forma:
Aby natychmiast wystartować waszą kampanię – po potwierdzeniu przez nas dostępności wybranych przez Państwa nośników (i terminu ich wynajmu) – prześlijcie dane rejestrowe waszej firmy a otrzymacie:
– fakturę pro-forma opiewającą na pierwszy miesięczny czynsz waszej kampanii oraz koszty druku, montażu i demontażu plakatów (ew. także – projektu).
– przy kampaniach dłuższych niż miesiąc możemy pobrać kaucję w wysokości czynszu za ostatni miesiąc kampani.
– w przypadku opłacenia tego dokumentu (nie wszyscy potencjalni Klienci to robią mimo iż wystawiamy ją jedynie na ich życzenie):
– nośniki traktujemy za wynajęte od ustalonej daty
lub
– od 7-go dnia od wysłania Wam e-mailem faktury pro-forma (ten tydzień jest Państwu potrzebny na przygotowanie plakatu) i od tego momentu naliczamy czynsz.
– sugerujemy więc wcześniejsze przygotowanie projektu plakatów aby zdążyć z drukiem i wyklejeniem plakatów na czas…
tu numer konta Parejo!
tu o zaliczkach, pro-formach, etc:

2. Faktura VAT (do pro-formy):
Po otrzymaniu zapłaty w/w należności sporządzimy i wyślemy Państwu właściwą fakturę VAT – z datą zaksięgowania tej  wpłaty na naszym koncie.

3. Comiesięczne faktury VAT: rozliczanie w pełnych miesiącach kalendarzowych:
– Kolejne płatności czynszu opłacać będziecie Państwo na podstawie comiesięcznych faktur VAT które zawsze wystawiamy pierwszego dnia każdego miesiąca z terminem płatności 7 dni. Spodziewajcie się ich więc na początku każdego miesiąca waszej kampanii – i tak będzie już do końca jej trwania…

– W przypadkach gdy kampania rozpoczyna się np. w połowie miesiąca – po wystawieniu pro-formy a następnie faktury VAT w drugim miesiącu robimy proporcjonalne zmniejszenie stawki czynszu o okres poślizgu w pierwszym – tak aby precyzyjnie wyrównać należność do końca tego drugiego. Od trzeciego natomiast rozliczamy się już pełnymi miesiącami kalendarzowymi: otrzymujecie Państwo czytelnie oznaczone faktury za maj, czerwiec, itd… – co ułatwia orientację w płatnościach obu stronom.

– Brak terminowej płatności za kolejne dwa miesiące ekspozycji oznacza automatyczne zakończenie kontraktu, usunięcie plakatów dłużnika z nośników i skierowanie należności do windykacji.

Takiej właśnie dbałości o nasz interes nauczyli nas przez te lata coniektórzy (nieuczciwi) klienci… 🙂

5. Umowa:
A w międzyczasie będziemy w spokoju mogli precyzyjnie przygotować i uzgodnić pełny tekst umowy jeśli same faktury Państwu nie wystarczą…

6. Podsumowanie:
Dokumenty definiujące współpracę Państwa Firmy z naszą to:

– faktura pro-forma
– faktura VAT
– umowa najmu    – ekspozycja na naszych nośnikach reklamowych
– umowa zlecenie – druk i montaż plakatów
– umowa o dzieło  – projekt plakatu.

Celem ich przygotowania prosimy o przesłanie danych rejestracyjnych Państwa firmy: NIP, REGON abyśmy odnaleźli wpis do CEIDG lub KRS
(ewentualnie upoważnień dla osób reprezentujących spółkę a nie występujących w KRS).

7. Kampanie wyborcze;
Obowiązkowa pełna wpłata z góry za cały okres kampanii, nie udzielamy żadnych rabatów pośrednikom – swoje marże prosimy dopisać klientom do rachunku.
Stronnictwa luźno związane z interesem narodowym naszej Ojczyzny szczęścia niechaj szukają gdzie indziej…