Opłacenie faktury pro-forma przez nowych klientów powoduje iż wszystkie opłacone nośniki zostaną automatycznie wynajęte Państwa Firmie i od dnia tej wpłaty nikt inny nie będzie ich użytkował. Skraca to i upraszcza czasochłonne procedury redagowania i podpisywania umowy najmu które opóźniają moment rozpoczęcia waszej kampanii. Pobieramy kaucję w wysokośći czynszu za ostatni miesiąc kampani.

Zgodnie z naszymi procedurami opłacenie zaliczkowej/zadatkowej faktury pro-forma powoduje iż wszystkie opłacone nośniki zostają automatycznie wynajęte Państwa Firmie i od dnia tej wpłaty przez okres trwania kontraktu nikt inny nie będzie ich użytkował. Skraca to i upraszcza czasochłonne procedury redagowania i podpisywania umów najmu które opóźniają moment wystartowania waszej kampanii.
Okazało się bowiem iż tradycyjna procedura (umowa -> realizacja -> płatność) jest niepraktyczna i szkodliwa – głównie dla nas: dzięki instytucji faktury pro-forma wszystko natomiast wróciło na swoje miejsce – wzrosła efektywność naszej pracy oraz poziom bezpieczeństwa. Przy dłuższych kampaniach pobieramy też kaucję w wysokośći czynszu za ostatni miesiąc kampani.
Kolejne płatności czynszu opłacać będziecie Państwo na podstawie comiesięcznych faktur VAT. Ta procedura jest obowiązkowa dla wszystkich nowych klientów oraz nowych kampanii dotychczasowych/wcześniejszych klientów…

1a. Faktura pro-forma:
Aby natychmiast wystartować waszą kampanię – po potwierdzeniu przez nas dostępności wybranych przez Państwa nośników (i terminu ich wynajmu) – prześlijcie dane rejestrowe waszej firmy a otrzymacie
– fakturę pro-forma opiewającą na pierwszy miesięczny czynsz waszej kampanii oraz koszty druku, montażu i demontażu plakatów (ew. także – projektu).
– przy kampaniach dłuższych niż miesiąc pobieramy kaucję w wysokośći czynszu za ostatni miesiąc kampani.
– faktura ta będzie dokumentem startowym waszej kampanii – najlepszym dowodem zawarcia umów najmu nośników oraz produkcji i montażu plakatów.
W przypadku opłacenia tego dokumentu (nie wszyscy potencjalni Klienci to robią mimo iż wystawiamy ją jedynie na ich życzenie):
– nośniki traktujemy za wynajęte od ustalonej daty
lub
– od 7-go dnia od wysłania Wam e-mailem faktury pro-forma (ten tydzień jest Państwu potrzebny na przygotowanie plakatu) – od tego momentu naliczamy czynsz.
– sugerujemy więc wcześniejsze przygotowanie projektu plakatów aby zdążyć z drukiem i wyklejeniem plakatów na czas…
tu numer konta Parejo!

1b.
Przedpłatę pobieramy zawsze w wysokości pełnego czynszu za pierwszy miesiąc ekspozycji kampanii i koszty produkcji oraz montażu i demontażu plakatów wystawiając Państwu fakturę pro-forma.
W przypadkach gdy kampania zacząć się ma w połowie miesiąca – w drugim miesiącu fakturę VAT wystawiamy na proporcjonalną część stawki miesięcznego czynszu tak aby trzecią i następne faktury rozliczać w porządku kalendarzowym co ułatwia życie nam i orientację w płatnościach naszym Klientom.

2. Faktura VAT (do pro-formy):
Po otrzymaniu zapłaty należności wynikającej z faktury pro-forma sporządzimy i wyślemy Państwu właściwą fakturę VAT – z datą otrzymania tej  płatności.

3. Umowa:
A w międzyczasie będziemy w spokoju mogli precyzyjnie przygotować i uzgodnić pełny tekst umowy jeśli faktura Państwu nie wystarczy…

4. Comiesięczne faktury VAT:
– Kolejne faktury za najem nośników zawsze wystawiamy pierwszego dnia każdego miesiąca z terminem płatności 7 dni. Spodziewajcie się jej więc na początku drugiego miesiąca waszej kampanii – i tak będzie już co miesiąc, do końca jej trwania…
– Brak terminowej płatności za kolejny, drugi miesiąc ekspozycji oznacza automatyczne zakończenie kontraktu, usunięcie plakatu/ów dłużnika z nośnika/ów i skierowanie należności do windykacji.

I właśnie takiej dbałości o nasz interes nauczyli nas przez te lata coniektórzy klienci… 🙂

5. Podsumowanie:
Dokumenty definiujące współpracę Państwa Firmy z naszą to:

– faktura pro-forma
– faktura VAT
– umowa najmu    – ekspozycja na naszych nośnikach reklamowych
– umowa zlecenie – druk i montaż plakatów
– umowa o dzieło  – projekt plakatu.

Celem ich przygotowania prosimy o przesłanie danych rejestracyjnych Państwa firmy: NIP, REGON abyśmy odnaleźli wpis do CEIDG lub KRS
(ewentualnie upoważnień dla osób reprezentujących spółkę a nie występujących w KRS).

6. Kampanie wyborcze;
Obowiązkowa pełna wpłata z góry, nie udzielamy żadnych rabatów pośrednikom – swoje marże prosimy dopisać klientom do rachunku.
Stronnictwa luźno związane z interesem narodowym naszej Ojczyzny szczęścia niechaj szukają gdzie indziej…