1. Dostawka czyli nośnik do Dostawienia
a) Jeśli chcielibyście Państwo abyśmy na wasze potrzeby zainstalowali zupełnie nowe nośniki w interesujących Was miejscach – w naszej bazie danych posiadamy kilkaset propozycji potencjalnych, nowych lokalizacji czekających na klienta. Taki status mają lokalizacje na których nie zainstalowaliśmy jeszcze billboardów lecz dopiero je planujemy – jednym słowem są to opcje na nasze kolejne stanowiska ekspozycyjne: w branży nazywa się je nośnikami dedykowanymi.

b) Znajdują się one w różnych stadiach akwizycji; na niektórych mamy podpisane umowy z właścicielami posesji a na innych mamy jedynie przekonanie iż jest to dobra lokalizacja. Przy zapewnionym dłuższym kontrakcie (min. 12 miesięcy) – możemy dostawić takie nośniki (stąd ich nazwa). W taki sposób tworzymy te nośniki lub sieci dedykowane. Oczywiście należy pamiętać iż istnieje możliwość niepowodzenia w pozyskaniu niektórych miejsc…

c) Wszystkie one czekają na właściwego klienta lecz warunek jest jeden: taka inwestycja musi nam się zamortyzować i przynieść zysk – do tego celu niezbędny jest stuprocentowo pewny i odpowiednio długi kontrakt zadeklarowany przez Klienta i potwierdzony umową. Jednak aby móc podpisać umowę dzierżawy takich nośników – należy najpierw je wytypować i pozyskać czyli przygotować ich ofertę… I tu pies pogrzebany jest.

2. Klient a Dostawka czyli co z tego wynika…
d) Przygotowanie takiej oferty a następnie pozyskanie takich lokalizacji nie jest sprawą tak prostą jak to wygląda w powszechnym mniemaniu. Działania te pochłaniają dużą ilość czasu (to przede wszystkim) oraz generują koszty (bo paliwo coraz droższe…) a wiążą się one z szeregiem czynności przygotowawczych i kilkoma wyjazdami w interesujący klienta teren.
Podstawowym więc zagadnieniem jest sprawa pokrycia kosztów przygotowania takiej oferty oraz zapewnieniem przez Klienta sensowności jej przygotowania przez naszą Firmę.
A ponieważ – jak dawniej się już kilkakrotnie przekonaliśmy – część potencjalnych Klientów na nieuczciwe zamiary, musieliśmy wypracować procedury zabezpieczające nas przed naciągaczami aby nie pracować za darmo na ich rzecz. Temu służy Umowa O Ochronie Dóbr Wynajmującego – czyli umowa o dzieło którego istotą jest przygotowanie oferty nośników dedykowanych.

e) Uwaga:
Nie opisujemy tych procedur szczegółowo (poznacie je Państwo w trakcie prac) ponieważ stanowią dobro intelektualne naszej firmy a mamy wiele dowodów iż niedoszli klienci oraz nasi konkurenci traktują naszą witrynę jako źródło swoistej „inspiracji” (patrz: kradzież dóbr intelektualnych).
Tu przykład: www.euroadmedia.pl/wp-content/uploads/2017/02/REGULAMIN-US%C5%81UG-REKLAMOWYCH.pdf
(połowa tekstu jest żywcem zerżnięta z tekstu naszej umowy – prawdopodobnie pozyskanej podstępnie lub nieopatrznie umieszczonej przed laty na naszej witrynie – tej którą właśnie przeglądacie).

f) Doświadczenie nauczyło nas iż w części przypadków wysiłek nasz szedł na marne ponieważ zanim zdążyliśmy opracować kompletną i rzetelną ofertę – niektórzy z tych wstępnie zainteresowanych –
albo:
– rezygnowali z realizacji projektu zniechęceni brakiem natychmiast przesłanej oferty (co logicznie myśląc – jest fizycznie niemożliwe: patrz powyżej)
– rezygnowali ponieważ odmieniły im się koncepcje promocji swoich firm (nie licząc się z naszym włożonym wysiłkiem i poniesionymi stratami)
– rezygnowali ponieważ budżet planowanej przez nich kampani okazał się przekraczającym ich optymistyczne (zazwyczaj) oczekiwania
albo:
– samodzielnie instalowali własne nośniki na lokalizacach przedstawionych przez naszą firmę (np dealer Opla dookoła Lubina kilkanaście lat temu…)
– korzystali z propozycji innych oferentów – zwykle zasadniczo odbiegających od przedstawionych nam wcześniej założeń kampani (najczęstszy przypadek)
We wszystkich tych sytuacjach cała nasza praca: trud i koszty szły na marne.

g) Wszystkie te czynniki spowodowały że Firma zainteresowana pozyskaniem przez nas Dostawek na jej rzecz MUSI:
– podpisać deklarację dochowania lojalności i deklarację finansowej odpowiedzialności za w/w prace poszukiwawcze czyli pokrycie kosztów naszych działań na jej rzecz w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy dzierżawy przedstawionych nośników (określi to umowa o dzieło – O Ochronie Dóbr Wynajmującego).
opłacić z góry koszta tych poszukiwań (na podstawie faktury pro-forma)
Inaczej nawet palcem nie kiwniemy aby przygotować taką ofertę i tzw. tyłka nie ruszymy aby znaleźć takie lokalizacje…

h) W przypadku pomyślnego zrealizowania zamówienia na wyszukanie lokalizacji Dostawek i zaakceptowania ich przez Klienta oraz podpisania Umowy Dzierżawy powstałych w ten sposób nośników – koszt ich pozyskania automatycznie wliczamy w pierwszy czynsz za dzierżawę tych nośników.

3. Informacje porządkowe
i) W naszym katalogu nośników Parejo.pl / Rezerwator część z nich znajdziecie w zakładce “dostawki” a na przedstawianych listach wolnych nośników zawsze używamy literki D określenia Dostawka dla oznaczenia ich odrębnego statusu.
Natomiast piktogram ? – oznacza nośnik którego status jest niepewny: np – nie został jeszcze potwierdzony przez właściciela posesji lub z innych, dowolnych a niezależnych od nas przyczyn.

j) W tym miejscu należy wspomnieć także o ewentualnych negatywnych skutkach tzw. Ustawy Krajobrazowej która może zniweczyć wszystkie Państwa plany promocyjne poprzez uniemożliwienie prowadzenia działalności naszej firmy:
parejo.pl/ustawka